XIAOJUN

 
Gender: Male
 
Origin: Chinese
 
 
Namebearer:
 
XIAOJUN SHAO, from China, competitor in the Olympic Games 2004 in Athens - cycling mountain bike
 

BACK