PÅL-ERIK

 
Gender: Male
 
Origin: Scandinavian (Norway)
 
 
Namebearer:
 
PÅL-ERIK PLAUM, counsellor, “special nurse” (Rådgiver/spesialsykepleier) - active in the political initiative „Nestekjaerlighet“ in Norway,
www.nestekjaerlighet.no/allesammen.php (2007)
 

BACK