PÅL-HARALD

 
Gender: Male
 
Origin: Scandinavian PÅL-x x-HARALD PAL-x
 
 
Namebearer:
 
PÅL-HARALD ANDREASSEN, social worker, active in the political initiative „Nestekjaerlighet“ in Norway, www.nestekjaerlighet.no/allesammen.php (2007)
 

BACK