PÅL

 
Gender: Male
 
Origin: Scandinavian
 
 
Namebearer:
 
PÅL SLETAUNE, Norwegian movie director ("Wenn der Postmann gar nicht klingelt" -1996)

PÅL ELLINGSEN, ”Styremedlem, Elevorganisasjonen Rogaland” - active in the political initiative "Nestekjaerlighet“ in Norway,
www.nestekjaerlighet.no/allesammen.php (2007)
 

BACK