DAGRUN

 
Gender: Female
 
Origin: Scandinavian
 
 
Namebearer:
 
DAGRUN AGNES VIKESLAND, “musikkterapeut/spesialpedagog“, active in the political initiative
„Nestekjaerlighet“ in Norway, www.nestekjaerlighet.no/allesammen.php (2007)
 

BACK